Byggmätning

Byggmätning

Byggmätnng:

Våra tjänster
Tjänster i byggprocessens olika skeden kan bestå av tex.

— Projektering:  Inmätning av terräng, byggnader, vägar, broar.
— Byggskedet:  All förekommande utsättning och inmätning i produktionen. Filer för maskinstyrning.
— Slutförande:  Beräkningar av jord och bergmängder för mängdreglering. Upprättande av underlag för relationshandlingar.

Välkomna att kontakta oss. Fyll i kontaktformuläret så återkommer vi så fort vi har möjlighet.