Byggnät / Stomnät

Byggnät / Stomnät

 

Vi på NorthEast utför byggnät/stomnät.

Det kan uppstå spänningar mellan polygonpunkter ingående i det kommunala nätet. För att eliminera dessa spänningar etableras ett lokalt byggnät/stomnät med syfte att uppnå ett homogent byggnät/stomnät utan spänningar.

NorthEast upprättar byggnät för både stora och små entreprenader. All mätning vid byggnätsmätning sker med satsmätning och beräknas med utjämningsprogram.

Vi levererar nätutjämnande mätpunkter så som markering, montering samt ett nätutjämningsprotokoll med översiktsritning.

Välkomna att kontakta oss. Fyll i kontaktformuläret så återkommer vi så fort vi har möjlighet.

Leica GPR1 rundprisma som vi sätter upp vid de allra flesta stomnätsmätningar.