Projekteringsmätning

Projekteringsmätning

Projekteringsmätning:

Vid projektering för t e x nya vägar, ledningsdragningar och exploateringsområden krävs i många fall en detaljerad och noggrann inmätning både i plan och höjd.

En projekteringsmätning, eller kartering som det ibland kallas, kan exempelvis handla om att mäta av befintlig terräng för anlägga en ny väg med tillhörande diken och brunnar.

Under byggnation erbjuder vi utsättning, vid färdigställande inmätning för relationsritning och/eller leverans av mätdata för lagring i er kartbas.

Välkomna att kontakta oss. Fyll i kontaktformuläret så återkommer vi så fort vi har möjlighet.