Mängdberäkning

Mängdberäkning

Mängdberäkning

Vi har med vår erfarenhet och kunskap specialiserat oss på precisa och nogranna volymberäkningar och följer AMA och MER.
Genom noggranna kontroller och planering kan den ekonomiska aspekten påverkas stort. Mängdreglering är ofta tidskrävande och komplicerat med våra erfarna mätningsingeniörer kan detta vara mycket lönsamt och bygget blir mer lönsamt. Anlita oss som har 15 års erfarenhet av stora projekt vi har goda referenser.

Det är viktigt att beräkna rätt för att få betalt eller för att betala för korrekt mängd som tex. fyll, Schakt, berg eller jord. Vi mäter in och utför mängdberäkningar och reglerar mängderna korrekt åt er. Inmätningarna sker med flera olika metoder som inmätning med totalstation, GPS, eller med laserskanning.

Vi kan även utföra kontroller av mängder som är beräknad av andra entreprenörer eller projekteringsbyråer. Vi granskar och kontrollerar att mät och ersättningsreglerna har följts. Vi utför kompletterings mätningar om det skulle behövas.

När vi följer upp Mängdreglerineng är det viktigt att man följer upp detta kontinuerligt. Vi kan ha en mättekniker på plats eller att vi utför mängdregleringen på kontoret. Vi är med under hela byggprocessen och är med på på byggmöten.

Välkomna att kontakta oss. Fyll i kontaktformuläret så återkommer vi så fort vi har möjlighet.