Utstakning

Utstakning

Utstakning

Utstakning eller som det också kallas Utsättning:

Utstakning görs efter det att byggnadsnämden har lämnat ett startbesked.
Att bygga någonting som hamnar på rätt plats enligt bygglovet eller bygganmälan är mycket viktigt och är något vi kan hjälpa till med. Det finns två typer av utstakning, de två typerna beskrivs nedan.

  1. Grovutsättning
    Grovutsättning görs ofta innan sprängning, schaktning och fyllning.Vid grovutsättning märks byggnadens hörn ut, denna typ av mätning visas grovt ut för att kunna utföra markarbetet på rätt plats.
  2. Finutsättning
    När markarbetet är klart är det dags för finutsättning, vid denna mätning visar vi ut konstruktionens rätta läge på profiler, behöver du vår hjälp är du välkommen att kontakta oss via formuläret så återkommer vi så fort vi har möjlighet.